REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä
Luova Helsinki Oy (aputoiminimi Luova Digital)
Pälkäneentie 19 A, 00510 Helsinki, info@luovadigital.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kim Takala
050-5241721
kim@luovadigital.com

3. Rekisterin nimi
Luova Helsingin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, näihin kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta: myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin ja tuotteiden markkinointi, myös suoramarkkinointi ja muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet, sekä suoramarkkinointikieltojen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö
Yksilöintitiedot
– etu- ja sukunimi
– sähköposti
– puhelinnumero

Muut tiedot
– työnimike
– työnantaja/yritys ja sen yhteystiedot
– tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista- evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätty profilointitieto.
– käyttäytymiseen perustuvat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään Luova Digitalin verkkosivujen kautta. Henkilön tietoja voidaan myös lisätä rekisteriin manuaalisesti kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kautta tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena.

Käyttäytymiseen perustuvaa tietoa kerätään Luova Digitalin verkkosivujen, sähköpostien ja sosiaalisen median kanavien kautta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme luovuta säännonmukaisesti rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin tiedot ovat Luova Helsinki Oy:n käytössä.

Tietoja saatetaan kuitenkin luovuttaa, mikäli palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain ehdoton minimimäärä, ja vain osapuolelle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tiedot kerätään järjestelmätoimittajamme suomalaisen Domain Hotelli oy palvelimille ja tallennetaan turvallisesti paikalliseen tiedostoon.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto Manuaalista aineistoa ei ole. ATK:lla käsiteltävät tiedot Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja henkilökohtaisin salasanoin. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Luova Helsingin kaikki toimitilat ovat lukittuja.

Rekisteröidyn oikeudet Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Jos tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Tarkastus- ja korjausoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköpostitse ja osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, ja niihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää reksiterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten sekä vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot.

“Great content is the best sales tool in the world”
Marcus Sheridan—